Обща информация

За Сиско академиите.

Сиско предлага през своите академии разнообразен набор от курсове, всеки от които води до международен сертификат.

Как се провеждат курсовете:

Всички курсове са разпределени в модули по 70 часа. Във всички Сиско академии се преподава по едни и същи лекции, изготвени от специалисти на Сиско. Академиите получават като дарение лекциите от Сиско, но самият образователен процес протича в академиите, а не в офиса на Сиско. Всяка академия сама определя цените си на модул, като по свое усмотрение прави отстъпки за ученици и студенти. Средно цената за България се движи между 250 и 300 лв. на модул. За курса по мрежи CCNA е необходимо да минете 4 модула, като това може да стане за не по-малко от 6 месеца. Курсовете за ниво Професионалист (CCNP) са съответно с по-висока цена на модул.

Кога започват курсовете:

Сиско академиите сами определят графика на курсовете. Курсовете се провеждат непрекъснато, независимо от академичната учебна година. Предлагат се съботно-неделни, вечерни, през лятната ваканция за ученици и др. Съгласно правилата на Сиско материалите за курса не могат да се предоставят на учащите се на какъвто и да било носител. Достъпни са само през Интернет, като от там са достъпни през цялото време на курса.

Начин на преподаване:

Курсовете са съставени от теоретична и практическа част. Теоретичната част се преподава на студентите от лекторите най-често във вид на мултимедийни презентации. Целта им е да предадат най-важното от онлайн лекциите за съответното ниво на Сиско Мрежовата академия съгласно изискванията на Сиско. Материалите за курса не се предоставят на учащите се на какъвто и да било носител. Достъпни са само през Интернет, като по време на периода, в който курсът е активен, достъпът на студентите до тях е неограничен (т.е. могат да бъдат ползвани за самоподготовка и за извънкласните занимания). Практическите упражнения се провеждат в съответната академия, която е задължена да притежава съответното оборудване за целта, под ръководството на сертифицирани преподаватели.

Подготовка на курсисти

Като курсисти на „Мрежова академия“ обучаващите се придобиват практически опит за информационните и комуникационните технологии, които в наши дни движат света. Те придобиват опит и в електронното обучение, тъй като програмата използва най-новите Интернет технологии, с помощта на които по-голямата част от курса се пренася директно на личния компютър. Това насърчава новите образователни техники и е революционно нов образователен модел, който използва предимствата и напредъка на Интернет технологиите, за да разшири и задълбочи познанията на обучаващите се. Програмата на Сиско се крепи на трите образователни стълба: учебен план, обучение и оценка. Вместо само чрез досега познатите учебници това електронно обучение предава информацията чрез множество формати – от обикновен word документ до анимации и филми. Имате достъп до нея от компютъра си във всеки момент, в който пожелаете. Но това не значи, че обучението е само дистанционно. Ролята на преподавателя е да отговаря на въпроси, да обяснява грешките на междинните тестове и да провежда практическите занятия.

Система за самофинансиране на мрежовите академии

Програмата за обучение и всичките курсове към нея се предоставят безплатно от Сиско. От своя страна Сиско академиите, които ги ползват,  събират такси за обучението, което провеждат по курсовете, като за това не е необходимо да плащат  лицензи или такси на Сиско. По този начин образователните институции се самоиздържат, плащат заплати на преподавателите и закупуват техника и консумативи, необходими в обучението.

Начин на обучение и използване на курсовете по програмата „Мрежова академия“

Учебният план на курсовете не предполага предварителни компютърни и мрежови познания. Очаква се курсистите да имат добри умения по математика и умения за четене и писане на английски език  равностойно на А2 или по-голямо, както и желание да изучават учебния материал.

Курсове, разработени от около 150 специалисти на Сиско, много от които с докторски степени в различни области, са разпределени в модули по 70 часа и са на английски език. Материалът включва теория и  практически занятия, както и множество тестове за междинна проверка на придобитите знания. Програмата е онлайн – лекциите се свалят от Интернет, което дава възможност те да се осъвременяват според развитието на технологиите. Всяка нова версия на учебния материал се публикува в Интернет от Сиско и е защитена с парола. До нея имат достъп преподавателите и когато материалът е обновен, те могат да заменят стария с новия. Това е голямо предимство за образователните системи по света, тъй като така преподавателите не изпитват затруднения да са непрестанно в крак с бързо развиващите се информационни технологии. Интерактивните лекции се записват на локален сървър в Сиско академията (университет, училище, читалище, организация с идеална цел). Отделно, тъй като са публикувани и в Интернет, всеки обучаващ се има достъп до тях чрез парола, която получава от своя преподавател, от вкъщи или от произволно място. Електронното обучение е наистина ефективен образователен метод. Честите онлайн и практически тестове, целящи постоянен контрол, дават възможност на курсиста и преподавателя да измерват напредъка.

Кой може да се запише?

Учебният материал не предполага, че курсистите имат каквато и да било начална подготовка по отношение на компютрите и мрежите. Всичко, от което се нуждаят те, е владеене на английски език и възраст над 16 г.