Контакти

проф.д-р Ангел Тошков
Ръководител
тел.: 056 900 591
БСУ, стая Б-1
angel@bfu.bg
 ______________________________________________________
доц. д-р Димитър Минчев
Инструктор
Тел.: 056 900 477
БСУ, стая 417
mitko@bfu.bg
 ______________________________________________________
 За информация относно заплащането, преподавателите, графиците и текущи въпроси можете да се обръщате към ръководителя на академията.