Информация за курсовете

Обучението в Cisco Academy на БСУ се провежда по плана на CCNA Routing and Switching v.7

Информация за нивата на  CCNA R&S

ccna-routing-switching-certificationCisco CCNA Routing and Switching

Утвърждава вашите практическите умения при работата с маршрутизирани и комутирани мрежи и широкообхватни мрежи (WAN). Ваучери за изпита за отстъпки са налични за успешни студенти в мрежовата академия.

Подготвителен курс за сертификация: CCNA Routing and Switching

Описание на курса

Курсът CCNA v.7.0се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Трите курса, които са препоръчителната пътека за обучение за CCNA v.7.0:

1. Introduction to Networks

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи.

Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите.

До края на курса, студентите ще могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

След завършване на курса Introduction to Networks обучаемите ще могат да изпълняват следните задачи:

  • Разбират и описват устройства и услуги, използвани за осъществяване на комуникация в компютърни мрежи и интернет;
  • Разбират и описват ролята на протоколните слоеве в компютърните мрежи;
  • Разбират и описват важността на схемите за адресация и наименуване на различни слоеве в компютърните мрежи, базирани на протоколите IPv4 и IPv6;
  • Създават, изчисляват и прилагат мрежови маски (subnet mask) и адреси с цел изпълнение на дадени изисквания в IPv4 и IPv6 мрежи;
  • Обясняват основни концепции на Ethernet мрежи като преносна среда, услуги и начина на работа;
  • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;
  • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;
  • Използват команди от command-line interface (CLI) за основни конфигурации на рутери и суичове;
  • Използват мрежов софтуер(и) за проверка на изправността на работата на малки мрежи и анализ на трафик на данни.
Модули в курса:
Модули 1 – 2: OSPF Concepts and Configuration ExamМодули 3 – 5: Network Security Exam
Модули 6 – 8: WAN Concepts Exam
Модули 9 – 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam
Модули 13 – 14: Emerging Network Technologies Exam

Предварителни знания и умения: не се изискват

2. Switching, Routing and Wireless Essentials

Съдържание на курса:

Tози курс се фокусира върху технологиите за комутиране и рутиране, които поддържат малки и средни бизнес мрежи, включително безжични локални мрежи (WLAN) и концепции за сигурност.

Ще се научите да конфигурирате мрежа и да отстранявате неизправности, ще идентифицирате и намалите заплахите за сигурността на LAN, както и да конфигурирате и защитите основна WLAN.

Препоръчителна подготовка: CCNA v7: Въведение в мрежите.

Модули в курса:
Модули 1 – 4:     Switching Concepts, VLANs, and InterVLAN Routing Exam
Модули 5 – 6:     Redundant Networks Exam
Модули 7 – 9:     Available and Reliable Networks Exam
Модули 10 – 13: L2 Security and WLANs Exam
Модули 14 – 16: Routing Concepts and Configuration Exam

3. Enterprise Networking, Security and Automation

Големите предприятия до голяма степен зависят от безпроблемната работа на техните мрежови инфраструктури.
Ето защо професионалистите в работата с мрежи са от жизненоважно значение за всяка организация и тези, които имат умения за работа в мрежа, могат да намерят страхотна работа и да насочат своите погледи към възнаграждаваща кариера!
Този трети курс в серията CCNA с 3 курса описва архитектурата и съображенията, свързани с проектирането, обезопасяването, експлоатацията и отстраняването на проблеми на корпоративни мрежи.
Той обхваща технологии за широкообхватна мрежа (WAN) и механизми за качество на обслужване (QoS), използвани за сигурен отдалечен достъп, заедно с въвеждането на дефинирани в софтуер концепции за мрежи, виртуализация и автоматизация, които поддържат цифровизацията на мрежите.

Препоръчителна подготовка: CCNAv7: Превключване, маршрутизация и безжични основи или притежаващи еквивалентни познания.

Модули в курса:
Модули 1 – 2: OSPF Concepts and Configuration Exam
Модули 3 – 5: Network Security Exam
Модули 6 – 8: WAN Concepts Exam
Модули 9 – 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam
Модули 13 – 14: Emerging Network Technologies Exam